Méid an Chló

Breacadh | Ar mhaith leat léamh agus scríobh níos fearr?

Baile

Ar mhaith leat léamh agus scríobh níos fearr? 

phone

Tugann Breacadh tacaíocht
do na Coistí Gairmoideachais
a gcuid seirbhísí a chur ar fáil
trí Ghaeilge sa Ghaeltacht.

I measc na seirbhísí a chuirtear ar fáil
do dhaoine fásta, tá ranganna
i scileanna léitheoireachta agus scríbhneoireachta,
i gcúrsaí cumarsáide, i gcúrsaí ríomhaireachta
agus i gcúrsaí foghlama sa chlann.

speaker

There seems to be an error with the player !


Bí linn mar theagascóir!

Buail anseo

Is iad na Coistí Gairmoideachais
agus na Comhlachtaí Páirtíochta
a bhunaigh Breacadh.
Is í an Roinn Oideachais agus Scileanna
a mhaoiníonn an tionscadal.