Méid an Chló

Teagascóirí

Iarrtar ar theagascóirí deonacha
geallúint a thabhairt
go bhfanfaidh siad
ar a laghad bliain
leis an scéim áitiúil
i ndiaidh na traenála.

Má fhógraítear post sa scéim
agus tú i do theagascóir deonach,
beidh deis agat cur isteach air.

Bí linn mar theagascóir!

Cuidigh linn saol nua
a chur ar fáil do dhuine fásta.

Cuirfear buntraenáil
20 uair an chloig ort.

Beidh traenáil bhreise
i gceist ó am go ham.

Is obair dheonach é
 an teagasc
le foghlaimeoir
 aonarach.


Foirm Iarratais:  Buail anseo 36.50 Kb

Traenáil do Theagascóirí:  Buail anseo

Is iad na Coistí Gairmoideachais
agus na Comhlachtaí Páirtíochta
a bhunaigh Breacadh.
Is í an Roinn Oideachais agus Scileanna
a mhaoiníonn an tionscadal.