Méid an Chló

Traenáil do Theagascóirí

Reáchtáltar an bunchúrsa traenála
thar 3 dheireadh seachtaine

oíche sa tseachtain
ar feadh 8-10 seachtain.

Níl aon chostas ar an gcúrsa.

Tá aitheantas ar fáil don traenáil seo

mar chuid de Theastas Náisiúnta

le hInstitiúid Teicneolaíochta Phort Láirge.

Sampla de clár ama:  Buail anseo... 25.00 Kb
Foirm Iarratais:  Buail anseo… 39.00 Kb

Is iad na Coistí Gairmoideachais
agus na Comhlachtaí Páirtíochta
a bhunaigh Breacadh.
Is í an Roinn Oideachais agus Scileanna
a mhaoiníonn an tionscadal.