Méid an Chló

Fóraim

Beidh deis ag Foghlaimeoirí, Teagascóirí agus Eagraithe Litearthachta
plé príobháideach a dhéanamh le cheile sna fóraim.

Cuimhnigh gur seirbhís rúnda í
an tseirbhís litearthachta.

Ní mór duit a bheith i do bhall aitheanta den tseirbhís Ghaeilge
le páirt a ghlacadh sna fóraim seo.

Ní cheadaítear aon ainm
nó sonraí pearsanta a lua iontu.

Is iad na Coistí Gairmoideachais
agus na Comhlachtaí Páirtíochta
a bhunaigh Breacadh.
Is í an Roinn Oideachais agus Scileanna
a mhaoiníonn an tionscadal.