Méid an Chló

Mar a Déarfá!

MAR A DÉARFÁ!

An Focal Scríofa don Chainteoir Dúchais Gaeilge

Leagan na Mumhan * Leagan Chonnacht * Leagan Uladh

Go minic bíonn múinteoirí Gaeilge sa Ghaeltacht ag brath ar acmhainní ranga don fhoghlaimeoir Ghaeilge ina gcuirtear béim ar ghnéithe den teanga nach dúshláin iad don chainteoir dúchais, m.sh. struchtúr abairte agus stóir fhocal a fhoghlaim agus comhrá a chleachtadh.

Mar A Déarfá! díríthe ar scileanna litearthachta a thabhairt don chainteoir dúchais Gaeilge.  Cuirtear béim ar scileanna a thabhairt don chainteoir dúchais a theanga labhartha féin a dhíchódú, trí phatrúin a bhaineann le fuaimeanna na Gaeilge agus a bhfoirm scríofa a aithint agus a thuiscint.

Is clár tacaíochta idirghabhálach é Mar A Déarfá! seachas ‘cúrsa’.  Bíodh an cainteoir dúchais ag plé le prós, filíocht, aistí nó eile, nuair a nochtar deacracht, téitear díreach chuig an gceacht ina bpléitear leis an deacracht sin.  
M.sh ‘sprí’ (spraoi) ➟ ceacht ar ‘aoi’.

Is féidir dréacht-cheachtanna ó Mar a Déarfá! a íoslódáil anseo, i gcanúintí na Mumhan agus Chonnacht.  Beidh dréacht-cheachtanna ar fáil i nGaeilge Uladh in Earrach 2012. Tugtar cuireadh duit úsáid a bhaint as na ceachtanna seo le foghlaimeoirí Gaeltachta agus aiseolas agus moltaí a chur chugainn ina dtaobh le tacú le forbairt na scéime.  Seolfar Mar a Déarfá! ina iomlán, sna trí mhórchanúintí Gaeilge, faoi Shamhain 2012.

 

  image001-1  foras-1

Is iad na Coistí Gairmoideachais
agus na Comhlachtaí Páirtíochta
a bhunaigh Breacadh.
Is í an Roinn Oideachais agus Scileanna
a mhaoiníonn an tionscadal.