Méid an Chló

Nuachtlitir

Ó am go ham foilsítear Nuachtlitir
ina ndéantar cur síos
ar obair agus ar fhoilseacháin Bhreacadh.

Ceangailte tá cóipeanna PDF
den dá Nuachtlitir a foilsíodh go dáta.

Nuachtlitir Bhreacadh 2005
Nuachtlitir Bhreacadh 2003

Is iad na Coistí Gairmoideachais
agus na Comhlachtaí Páirtíochta
a bhunaigh Breacadh.
Is í an Roinn Oideachais agus Scileanna
a mhaoiníonn an tionscadal.