Méid an Chló

Foireann Bhreacadh

Nóirín Ní Ghrádaigh Rafferty Nóirín Ní Ghrádaigh Rafferty
Comhordaitheoir Náisiúnta
mirn-foireann Máirín Uí Niaidh
Oifigeach Feidhmiúcháin

Is iad na Coistí Gairmoideachais
agus na Comhlachtaí Páirtíochta
a bhunaigh Breacadh.
Is í an Roinn Oideachais agus Scileanna
a mhaoiníonn an tionscadal.