Méid an Chló

Cuir na paragraif seo in ord

Cuir teideal / téama an ailt anseoClóscríobh an t-alt anseo

Scar na paragraif trí "Enter" a bhrú ar do mhéarchlár.


Is iad na Coistí Gairmoideachais
agus na Comhlachtaí Páirtíochta
a bhunaigh Breacadh.
Is í an Roinn Oideachais agus Scileanna
a mhaoiníonn an tionscadal.