Méid an Chló

Greille Focal

Cuir teideal an cheachta anseo

Liosta Focal

Cuir focal nó fuaim amháin ar gach líne, gan aon spásanna.
Muna gcuirtear liosta focal ar fáil, ginfear greille folamh.


Is iad na Coistí Gairmoideachais
agus na Comhlachtaí Páirtíochta
a bhunaigh Breacadh.
Is í an Roinn Oideachais agus Scileanna
a mhaoiníonn an tionscadal.