Méid an Chló

Luashcártaí

Priontáil na cártaí seo ar pháipéar trom.

Clóscríobh na focail anseo.

Cuir focal amháin ar gach líne, gan aon spásanna.

Is iad na Coistí Gairmoideachais
agus na Comhlachtaí Páirtíochta
a bhunaigh Breacadh.
Is í an Roinn Oideachais agus Scileanna
a mhaoiníonn an tionscadal.