Méid an Chló

Anagram Dúbailte

Cuir teideal do ceachta anseoCuir na freagraí anseo

Cuir freagra amháin ar gach líne, gan aon spásanna


Sa bhosca seo, cuir an focal nó frása a chruthófar ó na litreacha sa bhosca thuas.

Focal nó frása measctha

Measctha gan uimhreacha (is fearr an rogha seo le focail ghairide)
Measctha le huimhreacha (is fearr an rogha seo le focail fhada, le hainmneacha agus le focail neamhchoitianta)

Is iad na Coistí Gairmoideachais
agus na Comhlachtaí Páirtíochta
a bhunaigh Breacadh.
Is í an Roinn Oideachais agus Scileanna
a mhaoiníonn an tionscadal.