Méid an Chló

Crosfhocal

Cuir teideal do chrosfhocail anseoDéan liosta de na freagraí agus de na leideanna

Cuir freagra amháin ar gach líne, "|" ina dhiaidh, agus an leid don fhreagra sin. Example:cat | Ólann sé bainne


Is iad na Coistí Gairmoideachais
agus na Comhlachtaí Páirtíochta
a bhunaigh Breacadh.
Is í an Roinn Oideachais agus Scileanna
a mhaoiníonn an tionscadal.