Méid an Chló

Roghnaigh an Focal Ceart

Cuir teideal do cheachta anseo

Beidh an teideal seo le feiceáil ar bharr an leathanaigh.

Cuir (_) san áit a mbeidh focal le cur isteach.
Cuir an rogha focal sa bhosca 'Cé Acu?'.

Abairt Cé acu focal? Freagra

Is iad na Coistí Gairmoideachais
agus na Comhlachtaí Páirtíochta
a bhunaigh Breacadh.
Is í an Roinn Oideachais agus Scileanna
a mhaoiníonn an tionscadal.