Méid an Chló

Líon na Bearnaí

Cuir teideal do cheachta anseo

Beidh an teideal seo le feiceáil ar bharr an leathanaigh.

Na hAbairtí

Cuir (_) san áit a mbeidh focal le cur isteach.
Cuir an focal atá le cur isteach sa bhosca trasna uaidh agus an freagra sa bhosca "Freagra".

Abairt Focal Freagra

Is iad na Coistí Gairmoideachais
agus na Comhlachtaí Páirtíochta
a bhunaigh Breacadh.
Is í an Roinn Oideachais agus Scileanna
a mhaoiníonn an tionscadal.