Méid an Chló

Áiseanna Poiblíochta

Tá sé thar a bheith tábhachtach
go mbeadh an pobal ar an eolas faoi
agus tuisceanach i leith daoine
a bhfuil deacrachtaí acu le léamh agus scríobh.

Ceangailte tá ábhar a chuideoidh leat
do chuid féin a dhéanamh i dtaobh an scéil seo.

 

  • An Litearthacht i Measc Daoine Fásta: Do Rólsa
   (pacáiste eolais agus feasachta). Buail anseo... 1.06 Mb
  • Cuir Tú Féin in Iúl / Get Your Message Across
   (leabhar dátheangach le treoir chuimsitheach phraiticiúil
   maidir le scríobh soiléir na Gaeilge).
   Buail anseo... 7.47 Mb
  • Póstaeir / Bileoga eolais
   (is féidir iad seo a chur in oiriúint / agus a phriontáil ). Buail anseo... 527.91 Kb

   Is iad na Coistí Gairmoideachais
   agus na Comhlachtaí Páirtíochta
   a bhunaigh Breacadh.
   Is í an Roinn Oideachais agus Scileanna
   a mhaoiníonn an tionscadal.